Películas: Jurassic Park

Jurassic World: El reino caído (2018)<!--Jurassic Park-->
Jurassic World: Mundo Jurásico (2015)<!--Jurassic Park-->
Jurassic Park: Parque Jurásico III (2001)
El mundo perdido: Jurassic Park (1997)
Jurassic Park: Parque Jurásico (1993)